UNIKATOWE MIEJSCE

 REZERWAT METEORYT MORASKO

 

5000 lat temu w dalekiej przestrzeni międzyplanetarnej zaczyna się historia Poznania. To nie żart.

Właśnie wtedy na północne rubieże Poznania spadł meteoryt, największy z dotychczas znalezionych na obszarze Polski. Uderzył on w największe wniesienie wału moren czołowych Górę Moraską oraz sąsiednie wzniesienia. Pamiątką po tym uderzeniu jest zespół 7 kraterów z największym o średnicy 100m średnicy. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie znajdują się dobrze zachowane ślady zderzenie meteorytu z ziemią, którego śladem są wyraźne kratery. Cechą charakterystyczną tych zagłębień jest regularny kształt niemalze idealnego koła. Dodatkowo ukształtowanie stoków krateru-wyższe krawędzie od strony południowej niż północnej wskazują na kierunek zderzenia meteorytu z nasza planetą.

Na Ziemi istnieje zaledwie kilkanaście dobrze zachowanych miejsc-pamiątek kosmicznych kolizji. To właśnie upadek meteorytu przyczynił się do powstania pierwszej atrakcji turystycznej Poznania.

Poza kosmiczną genezą krajobrazu północy Poznania, ukształtowanie wiąże się także z działalnością lodowca. Poznań położony jest na niżu środkowoeuropejskim. W przełomie rzeki Warty, który rozdziela pojezierza: Poznańskie i Gnieźnieńskie. Na północy obszaru podczas Poznańskiego Stadiału Zlodowacenia Bałtyckiego zostały ukształtowane wspomniane wały moren czołowych. Omawiany obszar jest objęte rezerwatem przyrody-Rezerwat Meteoryt Morasko. Cały obszar północnych rubieży Poznania posiada także największe różnice wysokości. Wysokość względna między Górą Moraską (154m n.p.m.) a doliną Warty na Radojewie (49 m n.p.m) wynosi ponad 100m na około dwóch kilometrach. Samo Radojewo zasłynęło także, ze zdarzenia, które miało miejsce w 1812r, kiedy Napoleon przeprawiał się w tym miejscu przez rzekę Wartę. Oprócz wspomnianych kraterów pometeorytowych i wzniesieniach na teranie rezerwatu możemy podziwiać unikatową florę i faunę a także liczne jeziora wytopiskowe.

Słyszałeś o tym? Chcesz na własne oczy zobaczyć? Zamów wycieczkę i przekonaj się!